Mar 19, 2013Pertolongan Allah
mungkin tidak datang
terlalu cepat
tidak juga terlalu lambat
tetapi pertolongan Allah
selalu datang disaat 
yang tepat