May 17, 2016


Kebahagiaan.
Kebahagian sesebuah rumahtangga itu 
letaknya pada matlamat.
Bukan pada status.
Bukan pada sejarah.