Jan 7, 2013

pesan ayah,


"Berhati-hatilah dengan perkataan dan perbuatan,
jika sudah melukai hati seseorang
bagaikan sebuah paku yang menancap pada kayu,
walaupun sudah dicabut tetap meninggalkan bekas."